Virksomheder over hele verden bruger årligt milliarder på e-læring. Desværre oplever medarbejderne ofte, at de digitale kurser er kedelige eller føles nytteløse.

Gamification er en helt anden måde at arbejde med corporate training i den digitale tidsalder.

Traditionel e-læring er bygget op af spørgsmål og tekstmængder, der kan gøre selv en dedikeret medarbejder søvnig foran skærmen. Gamification er helt modsat. Her er fokus på, at få brugeren til at løse en udfordring og tænke selv. Det lærer brugeren nemlig mere af!

Gamificeret læring bruges i stigende grad i virksomheder fx til onboarding af medarbejdere. Nye medarbejdere kan oplæres i kompetencer, processer og adfærd ved at indsamle mønter eller redde prinsessen. Der skal nemlig effektive virkemidler til, hvis man vil sikre en ny medarbejders opstart i virksomheden. Og erfaringen viser, at gamification er et af de bedste bud.

Gamification påvirker stort set alle parametre relateret til læring i den positive retning. 80 % flere medarbejdere gennemfører deres træning, når der tilbydes gamification. 84 % har konstateret en stigning i brugertilfredshed. 71 % har kunnet glæde sig over bedre resultater i tests, når medarbejdere har modtaget gamificeret læring.

Gamification har vundet indpas hos en række globale koncerner, selvom metoden ikke ligner det, vi kender fra klassisk e-læring: I stedet for at være en passiv modtager af information, betragtes medarbejderen som en bruger, der bidrager til læringsprocessen.